Някъде има някой, който мечтае за твоята усмивка и в твоето присъствие открива смисъла на живота си, така че когато си сам, помни това - някой, някъде мисли за теб!

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment