Живота трябва да се живее така, че да те е срам да разказваш, но да ти е кеф да си спомняш.

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment