Свободен е само този, който е загубил всичко, заради което си струва да се живее.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment