3ащото единственият непростим грях е този който не можеш сам да си простиш.

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment