Когато си безсилен, мили .. AЗ ще бъда там........... 3а да те довърша .. ! ;)

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment