Има три групи хора: Първите предизвикват това, което се случва. Вторите гледат това, което се случва. Третите се чудят какво се случва.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment