"Вече не се опитвам да бъда прав на всяка цена; вместо това избирам да съм щастлив." - Рик Елиас ♥

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment