Как да продължа напред, когато сърцето ми казва: "Стой тук!" Как да продължа, когато искам да бъда с него.. Когато всички спомени седмица назад са свързани само с него?!.....

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment