Жената е тази, която прави мъжа - Мъж!

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment