Истината не трябва да се казва така, че да я разберат. В нея трябва да повярват.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment