Смей се и светът ще се засмее заедно с теб; плачи и ще плачеш сам.

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment