„Жената никога не забравя мъжа, който е можела да има, а мъжа никога не забравя жената, която не е могъл да има!”

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment