Колкото повече планираш нещо, толкова си по-разочарован когато то се провали.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment