Мила, преживяла съм много повече от счупване на нокът, страдала съм много повече от загубване на домашен любимец.. Ставала съм свидетел на неща, които дори не можеш да си ги представиш,чувствала съм много повече болка от едно ожулване . . Така че, не си ти човека, който ще ми дава сметка за действията и постъпките ми :)

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment