"Човек малообразован, от прежното време, той, със своя естествен здрав смисъл, разбираше добре човешката природа и знаеше, че онова, което се запрещава, по-силно се желае." Под Игото - Иван Вазов

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment