искам да изчезна...да се върна след много време и всичко да е наред...

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment