Много обичам да си мълча и да се усмихвам докато наблюдавам колко прости хора има наоколо.. ;]

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment