Можеш да плачеш,за това,че си е отишла. Или да се усмихнеш,за това,че си я имал! Можеш да затвориш очи и да се молиш тя да се върне. Или да отвориш очи и да видиш всичко,което ти е оставила! Сърцето ти може да е пусто,защото не може да я видиш. Но може и да го напълниш с любовта,която си изпитвал към нея! Можеш да обърнеш гръб на утре и да живееш във вчера. Или да си щастлив,че идва утре, защото си имал това вчера! Можеш да плачеш и да затвориш съзнанието си за всичко. Или да направиш това,което тя винаги е искала: да се усмихваш, да отвориш очи и да продължиш напред!

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment