Когато обичаш нчкого твърде много, не осъзнаваш постъпките му в действителност.

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment