Всичко може да бъде постигнато, но не всичко си заслужава.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment