Човек по природа е свободен. И независимо от това коллко дълго си се опитвал да си добър, природата винаги си казва думата.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment