Научи се да казваш какво от това, за неща, които до сълзи болят. Научи се да не съжаляваш, да не страдаш, да не обичаш. Научи се да казваш ‘не’ когато ти се иска да кажеш ‘да’. Научи се да понасяш измяната на приятелството, на любовта, на мечтите. Научи очите ти да се усмихват, когато се пълнят със сълзи. Мисли и премисляй, стани машина и когато паднеш да не те боли!

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment