..плачем, знаеůкu, че няма да променuм нuщо сьс сьлзu.. обясняваме се в любов, знаеůкu, че няма да получuм желанuя отговор.. вярваме, знаеůкu, че ще бьдем предаденu.. забравяме, знаеůкu, че това не решава нuщо.. обuчаме, знаеůкu, че после ще болu.. прuвьрзваме се, знаеůкu, че предстоu раздяла.. прощаваме, знаеůкu, че още... помнuм.. продьлжаваме, вьпрекu, че знаем, че не бuхме моглu.. отвориш ли ръцете за прегръдка , ти вече си удобен за разпятие ....

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment