Дадох ти сърцето си, не е много..... но е всичко, което имах.....

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment