"... а нейното сърце беше опустошено от алчност, наслади и неискреност.... За какво й беше сега тази любов? "

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment