Hикой не си отива завинаги от някого, щом му е оставил нещо от себе си....


YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment