"Всичко бих повторил с теб"

-Днес си мислех за нещо...Сетих се... - спрях за миг и затаих дъх.Той ме погледна въпросително и подканващо. 
- Мислех за нощта, в която те напих. Или по скоро се правеше на пиян. Беше забавно. 

- Сега какво? Трябва да си кажа, че съм се преструвал ли?
 
- Най - накрая ще си признаеш!
 
- Съзнателно не бих изневерил. Ти си прецени дали съм бил пиян.
- Не се сетих за това.- Друг е въпросът, че може би съм искал да се напия. 
- От мъка по ... ли?
 
– Не! Исках да видя дали ще се възползваш...
 
- Да, бе, сигурно. Просто си искал да се бъдеш използван. 

- Това е почти същото. Както и да е. Сигурен съм, че ти е харесало. 

- Кое ми е харесало?
 
- Вечерта.
 
- Как така не ми каза, че ми е харесало да те накарам да изневериш на ...?

- Това би ти доставило най - голямо удоволствие...Да изневеря на друга заради теб! 
- Сякаш не би го направил отново...
 
- Всичко бих повторил с теб!YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment