Мили ученици, ако получите двойка в училище, пъхнете един презерватив в джоба на татко си. Това ще отклони скандала в съвсем друга посока.

School-test-fail-06-600x400_large

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment