Българите се делят на два вида: такива, които искат да будят съжаление, и такива, които искат да будят завист.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment