Сега сме непознати. Непознати, които се познават един друг много добре..


YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment