Всяка жена има най-добър приятел. Докато установи, че той тайно е влюбен в нея...


YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment