Твърде много хора подценяват това, което са, и надценяват това, което не са :)

259449628502888661_4p6cuiw3_f_large


YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment