Културният мъж се познава по обноските му към собствената му жена, защото към чуждата и дивакът е внимателен...!

Large
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment