Ако друга жена открадне мъжа ти, няма нищо по-добро от това да я оставиш да го има - истинските мъже не могат да бъдат откраднати!

Love Lasts Forever
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment