Колкото по-малко хора знаят за щастието ти, толкова по-дълго ще продължи то..


YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment