„Подир вечеря, когато влязоха в стаята да си легнат, той посегна към нея и поиска да я прегърне. Но тя го отстрани тихо, с опрощаваща усмивка, скръбна и загубена.Каза: Какво искаш от една жена, която не обичаш!?" ,,Гераците" - Елин Пелин

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment