- Бабче, как да разбера, че съм се влюбила? - Много просто, момичето ми. Помниш ли как се запознахте? - Разбира се. Помня не само как се запознахме, но и всяка наша среща: Как за първи път се усмихнахме един на друг, как се хванахме за първи път за ръце, как се целунахме. Знаеш ли, бабо, аз дори помня всичко, абсолютно всичко, което съм му разказвала; на какво се смеехме, как се приготвях за всяка среща; с какво бях облечена, за да му се харесам. Това любов ли е, бабче? - Не, внучке. Любовта е, когато помниш с какво е бил облечен той на срещите. А ако помниш себе си, това е влюбеност. Прибери си куклите в скрина, момиче...

💕 | via Tumblr
YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment