Винаги съм вярвал на хората, които нищо не са ми обещавали...

Sugar & Spice | via Tumblr
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment