Лъжем себе си, че си струва, раздаваме се за почти непознати, създаваме фалшиви приятелства, допускаме ги близо до нас, споделяме нашата болка, а оставаме неразбрани, единственото нещо, което получаваме е още болка, от това че сме сгрешили, че някой е влязал в нашия свят без да е трябвало да е там. Преценяйте добре хората около себе си, защото всеки малко или много взема нещо от вас и ви променя.

Территория Девушек! - Женские секреты.
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment