Истинския мъж не унижава една жена, само защото не е могъл да я има!

In love.....
YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment