Победителят има много приятели, но само на победения са му останали истинските.

YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment