Всичко е много просто.. Искаш ли нещо - бориш се...Не ти ли стиска - губиш го.. !

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment