Всичко идва, за да си отиде. И да остави спомена за нещо, което няма да се върне...

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment