"Да се чувстваш нужен....Да бързаш за някъде, да вярваш, че те чакат, че без тебе не могат, че се взират в далечината идеш ли.....Усещането да си нужен... Всеки един от нас е нужен - някъде ....някому....за нещо." Блага Димитрова

(1) Tumblr
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment