"- За какво съм ти аз?
- За цял живот.

Отстрани погледнато, не беше голяма красавица. Но аз не я гледах отстрани. А право в очите..!"

Михаил Шолохов, "Съдбата на човека"YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment