"Някой може да ти стане близък само за три дни... А, друг... който живее с теб и години, може така и да не узнае кой е любимия ти цвят..." Е. М. Ремарк

W
YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment