Някои жени не осъзнават какво заслужават ... Някои мъже не осъзнават какво имат! След като се осъзнае, тя си тръгва ... След като си тръгне, той се осъзнава.

Без названия | via Tumblr
YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment