Това, че мигам и кимам безмълвно не значи, че в ума си не съм те замерил/а със стол… 3 пъти!!!

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment