Коя съм? Не ти трябва да знаеш!!! Чия съм?Ничия!!! Каква съм? Различна и никога еднаква!!! Къде съм? Навсякъде до теб...и докато се усетиш...ме няма...

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment