Когато обичаш някой му го казвай, доказвай и показвай във всеки един възможен момент!!!

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment